Mark Hiemeleers

Mark Hiemeleers is oprichter en zaakvoerder van Sohuman – Zorgopleidingen en recentelijk nam hij de school Golden Feet over van Lydie Schoenmakers, waar hij tot op heden de medische basiskennis doceert.

Het is zijn intentie om de professionele voetreflexologie in Vlaanderen mee op de kaart te zetten, via een goed onderbouwd opleidingsaanbod en netwerk. Meer info en contactgegevens vind je terug op de volgende webpagina’s www.sohuman.neten www.goldenfeet.be

Hij studeerde af als Bachelor in de Verpleegkunde – optie psychiatrie en werkte 11 jaar in een psychiatrische zorginstelling op een behandel- en opname- afdeling voor volwassenen met lichte tot matige persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen, secundair relationele, sociale- en verslavingsproblematiek. In 1998 voltooide hij de opleiding bachelor – na – bachelor in het Zorgmanagement (Beleid van zorg, personeelsbeleid & HRM, PHL). Vanuit deze opleiding volgde een heroriëntering naar de algemene gezondheidszorg, algemeen ziekenhuis.

In 2004 voltooide hij de Lerarenopleiding en stapte vervolgens over naar de opleidingssector. Momenteel is hij als docent algemene en geestelijke gezondheidszorgverbonden aan verschillende opleidingscentra (hogescholen, volwassenenonderwijs en ondernemersopleidingen). Zijn expertise situeert zich in de volgende deelaspecten van de gezondheidszorg:

 • Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, algemene ziekteleer, pathologie en verpleging
 • Psychiatrische pathologie en verpleging
 • Pijn en pijnbestrijding
 • Palliatieve zorgverlening
 • Ethiek en Deontologie in de gezondheidszorg
 • Organisatie en wetgeving in de gezondheidszorg
 • Groepsdynamica en omgaan met groepen
 • Mentorschap en begeleider, coach individueel groeiproces.
 • Professionele scholing in gesprekstechnische en hulpverlenende vaardigheden vanuit client-centered invalshoek ter begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
 • Docent/trainer communicatieve vaardigheden(axioma’s communicatie, assertiviteit, feedback, kernkwaliteiten…)

Katrien Hendrickx

Katrien Hendrickx is reflexoloog met een eigen praktijk sinds 2005 waar zij ook massage en -workshops geeft, yoga aan doelgroepen en sinds 2014 ook qigong lessen. www.xanthe.be

Samen met Heinrike Bergmans richtte zij in 2011 Integratieve Reflexologie op, waar professionele opleidingen en specialisaties in de reflexologie gegeven worden, erkend door BeVo en BMF. www.integratievereflexologie.be

In 2009 maakte zij kennis met Zhineng Qigong en raakte meteen gepassioneerd.  Zij volgde de lessenreeksen en bleef gedisciplineerd oefenen.  Na yoga en Tai Qi betekende dit een verdieping in spelen met energieën …  Zij volgde de instructorsopleidingen bij het Chi Neng Instituut in België,  www.chineng.be,  level 1 (september 2013 – juni 2014) en level 2 (december 2014 – januari 2017) – intensieve trajecten zowel theoretisch als praktisch.  

In 2016 mocht zij pas werkelijk de kracht ervaren van energetisch werken tijdens een 3-weken training in China en Tibet met 2 vermaarde Chinese teachers Wei Qi Feng en Tao Qing Yu.   

In 2018 en 2019 volgde zij de meerdaagse workshops in Nederland bij de Chinese teacher Xie Chuan. 

Zhineng Qigong

Zhineng Qigong is ontwikkeld door dr. Pang Ming, een Chinese arts die ook westerse geneeskunde studeerde.  Hij puurde uit verschillende Tai Qi en Qigong vormen de Zhineng Qigong, eenvoudige oefeningen die je krachtig en vitaal maken en houden.  Hij richtte het medicijnloze Huaxia Zhineng Centrum op, een ziekenhuis met opleidings- en studiecentrum.  De Chinese overheid erkende Zhineng Qigong als de meest helende vorm van de 11 onderzochte medische vormen van Qigong.

Zhineng Qigong maakt bewust gebruik van 2 belangrijke krachtbronnen, als mens zijn we verbonden met de aarde-energie en met de kosmische of universele energie. Ons lichaam wordt voortdurend doorstroomd met deze energieën.  Zhineng Qigong is nauw verbonden met de TCM, de Traditionele Chinese Geneeskunde.  De bewegingen en houdingen stimuleren de 3 dantians (grote energiecentra in ons lichaam), de meridianen (energiebanen) en acupressuurpunten.  In Zhineng Qigong leren we heel bewust deze energieën te gebruiken om ons sterk, krachtig en gezond te houden. Voor meer info over achtergrond, basisprincipes en praktijk zie www.xanthe.be/qigong.

De lezing

 1. Korte theoretische inleiding

 • De mens tussen hemel en aarde
 • Het centrale energiekanaal
 • De 3 dantians
 • De aarde energie : wat is aarde-energie en -kracht en wat doet dit bij de mens
 1. Via simpele fysieke oefeningen maken we ons onderste dantian – onze binding met de aarde – soepeler en sterker en activeren we belangrijke meridianen en acupunctuurpunten.

 2. Via energetische oefeningen ervaren we de aarde-energie, versterken we onze binding met de aarde en maken we onszelf krachtiger, rustiger en stabieler.

De workshop

 1. Eenvoudige fysieke oefeningen om onderste dantian soepel en ontvankelijk te maken voor binding en stroming met de aarde door activeren van gewrichten en acupressuurpunten

 • Zittend
 • Staand
 1. Energetische oefeningen om via combinatie van focus en beweging

 • aarde-energie en aarde-kracht te ervaren
 • lichaam en geest sterker te maken met aarde-energie
 • 3 dantians te spoelen met aarde-energie en ze te verbinden met elkaar
 1. Partner oefening om via aarde-energie

 • binding met de aarde te versterken
 • mentale kracht te vergroten
 • fysieke kracht te vergroten

Katrien Hendrickx
0494/584952
katrien.hendrickx@scarlet.be
www.xanthe.be
www.centrumlevenspad.be
www.integratievereflexologie.be


Lydie Schoenmakers

Ik ben voormalig zaakvoerder van Golden Feet  en ondervoorzitster van Bevo. Met een geschiedenis van 44 jaar voetreflexologie, blijft reflexologie mijn passie en mijn levensvreugde.

Ik heb heel veel bijscholingen gevolgd waardoor de kennis heel breed is geworden. Naast enkele vormingen heb ik me ook verdiept in bepaalde zaken. 

In 1994 ben ik naast reflexologie ook Chinese geneeskunde gaan studeren. Deze kennis, de andere aanpak om gezondheid te promoten, was voor mij een verrijking van de voetreflexologie. Deze kennis werd in de reflexologie geïmplementeerd in de cursus “Tussen hemel en aarde” waar de mens als  verbinding staat tussen boven en onder. Dit deel van de 300 – uren opleiding bevatte 12 lessen. De vijf elementenleer werd uitgelegd en de wereld van de meridianen ging open. De belangrijke acupunten op de voet waren een nieuwe input bij het traditionele werk van de reflexologie.

De cranio sacrale reflexologie die ik leerde van Martine Faure Alderson, bracht mij nieuwe kennis en inzichten die via de voeten gebruikt werd. Vele klachten die vanuit de hersenen hun oorsprong hadden, werden hiermee verholpen.

Nu, na 44 jaar werken als lesgever, zaakvoerder, bestuurslid van BeVo, reflexologe ben ik op pensioen gegaan. Mijn praktijk loopt stilletjes verder- het is mijn hobby.
Ook bij BeVo heb ik ontslag genomen als ondervoorzitster.
BeVo blijf ik warm in mijn hart bewaren. De fijne tijd samen met de bestuursleden Tamara en Sonja vergeet ik niet.

De lezing

De voeding gebruiken om de harmonie te herstellen in het lichaam, leerde ik dank zij de Oosterse inzichten.  Alles werd gebaseerd op de ‘Vijf elementenleer ‘.

De lezing van het congres focust op het aarde element. Ik wil tips meegeven om dit aarde element, nl maag en milt, te harmoniseren. Dit element van het CENTRUM helpt alle andere organen om hun eigen evenwicht terug te vinden.

Wat we eten, hoe we koken, hoe yin en yang evenwicht ook hier, in onze dagelijkse keuken aanwezig zijn kunnen we in de lezing horen, een beetje bijstellen.
Lekker en gezond eten is voor ieder mens verschillend. De taal van ons lichaam reageert met het kiezen van gerechten: hun kleur en geur, hun aantrekkelijkheid.
Kruiden in de kruidenlade kunnen wondertjes doen.

Je voelt het na de maaltijd aan de graad van voldaanheid.


Carine Reenaers

Mijn naam is Carine Reenaers, gehuwd met Ronny, mama van twee zonen , een vakantiezoon en moeke van vier geweldig leuke kleinkinderen!

In 1999 ben ik voor het eerst met voetreflexologie in contact gekomen. Buurvrouw Lydie Schoenmakers vroeg me om bij haar de cursus voetreflexologie bij Syntra in Genk te volgen. Ik ben en blijf haar daar steeds dankbaar om!De microbe had me sterk te pakken en ik sloot me aan bij BeVo en NVBR. 

Geboeid en nieuwsgierig als ik was, volgde ik nadien verschillende bijscholingen en startte ik mijn praktijk. Deze groeide mooi uit en ondertussen ben ik sedert twee jaar docent bij de professionele opleiding van Golden Feet!Sinds mei 2014 werk ik één dag per week in het acupunctuurcentrum Marco Sampermans ite Alken. Hier werken we multidisciplinair met onder meer acupuncturisten, massagetherapeuten, psychologen en voedingsdeskundigen. In samenwerking met de collega’s ontstond een workshop Baby en klnderreflexologie vanuit Westerse en Oosterse visie.

Chinese voetreflexologie 

In 2007 stond er een artikel over Chinese voetreflexologie in het toenmalige Nederlandse vakblad ‘Reflexzone’. Samen met een collega schreef ik me in voor een workshop Chinflex Basis, gegeven door Marga van Erp bij Total Health in Breda.Ik was aangenaam verrast over de integratie van Chinese voetrefexologie met de Westerse voetreflexologie en schreef me in voor de beroepsopleiding VoetreflexPlus (waarbij de Plus verwijst naar de Chinese manier van behandelen).

Na het behalen van mijn diploma in 2011 trakteerde ik mezelf op de studiereis naar China! Het was een leerrijke en heerlijke ervaring om in China zelf te voelen wat we tijdens de opleiding geleerd hadden.Op vraag van Total Health geef ik regelmatig Chinflex Basis en CranioSacraal Voetreflexplus. Voetreflexologe zijn is een geschenk voor mij, elke dag weer het vertrouwen krijgen van mensen die hun voeten in mijn handen leggen.Dankbaar om de vele mooie ‘voetstappen ‘ en warme contacten in ons mooie beroep hoop ik nog lang verder te mogen ‘(VOET) stappen!

 
Workshop Voetreflexologie
 

Voor de workshop zullen we samen werken vanuit het Chinese Aarde element en zo werken met het Maag/Milt (pancreas) systeem op voeten en onderbenen en dit aan de hand van de meridianen met enkele acupunctuurpunten en met de reflexpunten van de organen.

Het wordt voor velen onder jullie een nieuwe kijk op reflexologie. Het wordt mijn geschenk aan jullie. 


John Rooms

John Rooms begon na een carrière in de beveiligingssector als voet- en sportreflexoloog in 2010 met een eigen praktijk. Vanuit zijn jarenlange ervaring als hardloper kwam de focus al snel op blessures en bewegingsoptimalisatie van duursporters te liggen. Voetreflexologie ligt aan de basis van de observatie van blessures en in combinatie met sportmassage zijn protocols ontstaan om de meeste hardnekkige blessures van voeten, enkels en onderbenen aan te pakken.

Het observeren en bijsturen van de loopstijl maakt de aanpak volledig. Hiervoor wordt zowel in het veld als in een testomgeving gewerkt. Het resultaat van die analyse is een plan van aanpak rond training en gebruikte materialen.

Footrooms Running Academy ligt in het verlengde en heeft een eigen programma van personal training en groepstraining voor hardlopers.

Sportreflexologie is een verzameling van protocols voor blessures van de voeten, enkels, onderbenen, lage rug en nek. Gedeeltelijk vindt de techniek zijn oorsprong in de de reflexologie. Een van de grondleggers, Dwight C. Buyers, beschrijft in zijn boek – Voetreflexologie, een werkboek – een protocol voor het verbeteren van hielspoor. Dit protocol heeft mij op weg gezet om de manier van werken en manipuleren binnen de reflexologie zeer gericht te gaan bekijken. Pijnzones breng ik in relatie tot reflexzones en ik observeer of er verbetering optreedt wanneer ik werk op een systeem of ketting en niet enkel rond de pijnlijke plek.  

De combinatie met sportmassage zorgt voor de diepgang en het pakket van oefeningen dat aangeleerd wordt, voorkomt dat blessures chronisch worden.

Daarnaast schreef John het boek ‘blessurevrij lopen’ welke je kan inkijken en aankopen tijdens de pauzes aan de info- en verkoopstanden. 

Footrooms Academy
Harmoniestraat 1
2018 Antwerpen
+32 (0)491 59 33 08
http://www.sportreflexologie.be